Kontakt

Komplet plus d.o.o

Štefanićeva 5, 10000 Zagreb
OIB:98290721794
Trgovački sud u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala i je li uplaćen u cijelosti : 20 000 kn
Tt-09/2006-2
Addiko Bank
IBAN : HR0225000091101238793
Branimir Ćaćić
info@joyspresso.com